És un centre de dia un recurs adequat per al meu pare/mare/familiar? Trobarà persones com ell/ella i amb gustos afins? Aquestes i altres preguntes són habituals en una primera visita al nostre centre, no obstant això la pregunta general a la qual es busca resposta és: quin perfil de persones hi ha en un centre de dia?

Habitualment trobem persones de la tercera edat, tanmateix, en alguns casos l'edat de l'individu pot ser inferior a 65 anys. Els centres de dia són recursos destinats a atendre les mancances o situacions adverses concomitants a l'envelliment, a més, ofereixen un acompanyament a la persona i a la seva família facilitant el recorregut per aquesta etapa vital.

En l'envelliment succeeixen diversos canvis, principalment físics i cognitius, que poden provocar una pèrdua de l'autonomia. A nivell cognitiu s'ha observat que algunes funcions es deterioren, però unes altres com el llenguatge, fins i tot poden millorar. En alguns casos, la pèrdua de memòria que sembla ser un procés normal en l'envelliment, podria estar indicant una evolució cap a la demència. Amb això ens referim a la Deterioració Cognitiva Lleu (DCL), diagnòstic empleat per englobar aquells processos en els quals es dóna una pèrdua, de memòria o altres funcions cognitives, superior a l’esperable per l'edat i que no impedeix dur a terme les activitats de la vida diària (AVD’s).

*DCL: Deteriorament Cognitiu Lleu

Per contra, quan s'evidencia alteració progressiva en les activitats que realitzem cada dia, com per exemple cuinar, trucar per telèfon, gestionar tràmits bancaris, etc., i, a més, aquestes errades s'acompanyen d'un declivi en les funcions cognitives en comparació al nivell previ de funcionament de la persona, determinat per la història de deterioració i per les alteracions obtingudes en l'examen clínic i mitjançant test neuropsicològics, estaríem parlant de demència.

Il·lustració 2. Tipus de Demències segons la seva etiologia.

Podem parlar de tres grans diferències en el perfil d'usuaris, entre els quals vénen amb un clar objectiu terapèutic, assistencial o social, independentment de si pateixen una malaltia neurodegenerativa o no (envelliment sà).PERFIL TERAPÈUTIC
PERFIL ASSISTENCIAL
PERFIL SOCIAL