Envelliment actiu
  04/01/2019

Envelliment actiu


L’envelliment és una etapa més del cicle vital  d’una persona, cadascú arriba a la vellesa i la viu amb una situació física, psíquica i social diferent . Es tracta de fer de l'envelliment una experiència positiva i acceptar els canvis, interns i externs, que comporta.

Actualment existeixen diferents programes en les institucions públiques que ens fan recomanacions per tal de millorar i mantenir un correcte estil de vida, si mantenim aquests  hàbits  en el temps tindrem grans efectes sobre el nostre benestar..

És important  evitar hàbits incorrectes com  el sedentarisme, el tabac, la sobrealimentació i  dietes poc equilibrades, aillament i pérdua de relacions socials entre d'altres. Aquests estan relacionats amb un increment de diferents malalties cròniques (malalties del cor, diabetis, càncer, obesitat, osteoporosis, malaltia d'Alzheimer, depresió..)

 És important promoure uns bons hàbits saludables i entorns favorables i adequar-los a la nostra necessitat de salut per així  mantenir una bona qualitat de vida ,salut i independència

·         Fer activitat física regularment aporta benestar a la vegada que ajuda a prevenir malalties S'ha d'adaptar l'exercici  a realitzar segons l'objectiu que necessitem. Prevenir, Mantenir Rehabilitar i si és possible fer-la acompanyats per gaudir dels beneficis socio-afectius que aporta. 

·         Disminuir el risc de caigudes. Fer activitat física amb regularitat, ajuda a millorar la força i a sentir-se millor. Els exercicis que milloren l'equilibri i la coordinació de moviments (com el taitxí, pilates..) són els més útils. La falta d'exercici  físic contribueix al debilitament i fa augmentar el risc de patir una caiguda.

·         És molt important que l'Alimentació sigui equilibrada, variada, suficient i adaptada a les característiques fisiològiques de la persona. S'han de realitzar 4 o 5 àpats diaris i mantenir una regularitat horària. Mantenir una postura correcte i adaptar els utensilis i textures  a les nostres necessitats.

·      Prevenir transtors de l'estat d'ànim. Durant l'envelliment algunes situacions poden afectar l'estat d'ànim , com ara la jubilació, pèrdua d'amics i familiars, manca de suport social. Pot haver una tendència a l'aillament i sensació de sol-litut. És important mantenir-se socialment actiu. Defensar la pròpia autonomia i el dret a decidir,             mantenir aficions i activitats pròpies ( Realitzar voluntariats, tallers, participar a        celebracions , realització de les màximes tasques de la llar i cura personal......)

·      Medicaments, per tal d'aconseguir una millor resposta del tractament  és important tenir un control correcte de la medicació que es pren. Pendre només medicació prescrita pels profesioanls de la salut, no fer automedicació. Hem de comprovar la recepta electrònica i la data de caducitat dels medicaments.

Si volem que l’envelliment constitueixi una experiència positiva, ha d’anar acompanyada d’aquestes premisses. Una percepció optimista de la longevitat, motivació per viure d’una manera activa aquesta etapa i  no limitar-se a deixar-la passar.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix l'envelliment actiu com "el procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa".

Mireia Massaguer
Infermera a Centres Residencials Amunt

Tl. 934331317

www.centrosamunt.com


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari