Forjar sentit i construir identitat: Narratives
  05/12/2018

Forjar sentit i construir identitat: Narratives


Durant el mes de Novembre vam participar en el projecte “Ccentre: Cures narratives en el marc d'una atenció centrada en la persona”. El projecte estava dividit en 3 fases formatives per explicar què són les narratives, com aplicar-les i quina és la situació actual de la cura a les persones grans en altres països.  

La narrativa fa referència als relats que expliquem als altres sobre els esdeveniments que ens succeeixen. Són formes de donar sentit a la nostra vida quotidiana, és a dir d'atribuir significat a les nostres vivències. Generem històries i les relatem per donar coherència a la nostra vida en general. Totes elles, segueixen una estructura determinada similar a la de les ficcions (amb moralina final), i amb uns elements comuns (trama, protagonistes…). Les històries no són fets, sinó reconstruccions dels fets, posteriorment actuem en funció del sentit que li donem a les coses i no a l'inrevés. Cada fet nou té la potencialitat de reconstruir l'anterior. 

Com les apliquem en l'envelliment?

Principalment serveixen per humanitzar i evitar l'Edadisme, ja que quan tens una persona davant, poder escoltar-la, la humanitza i empodera, independentment de la situació que estigui vivint o del seu diagnòstic basal. Aquest vincle de confiança permet conèixer més a l'altre i per tant dissenyar un pla d'activitats centrat en la persona amb els seus gustos, preferències i costums.
És la forma que tenim d'accedir a la part subjectiva del que els hi succeeix i dels seus records per ajudar-los a elaborar la seva història de vida.


Ús deixem el link del projecte per si voleu saber més:

https://www.eithealth.eu/en_US/ccentre

 


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari