En lloc de sobreprotegir a la gent gran, dota-la d'autonomia!
  02/11/2018

En lloc de sobreprotegir a la gent gran, dota-la d'autonomia!


En l’enquesta estatal de salut de 2011-12, es descriu que el 53,5 % de la població de 65 anys i més no pateix dependència funcional, ni per a la cura personal, ni per a les tasques domèstiques, ni de mobilitat. Els homes són més autònoms (61,3 %) que les dones (47,7 %). La dependència funcional més freqüent en homes és per a les tasques domèstiques (30,6 %), mentre que les dones presenten més dificultats en la mobilitat (43,7 %). 

La valoració de les capacitats funcionals té més a veure amb la valoració que la persona fa de la seva salut que amb les malalties diagnosticades. Sovint les pèrdues funcionals apareixen com a conseqüència d’un ingrés hospitalari o d’una malaltia aguda.

Les activitats de la vida quotidiana tenen un paper clau quan es parla de la capacitat funcional de la persona. Els hàbits de vida són els que asseguren la supervivència i el benestar d’una persona en una societat, i inclouen totes les activitats quotidianes, domèstiques i els rols socials segons el context sociocultural i segons allò que sigui important per a la seva situació de salut.

Les activitats de vida quotidiana afecten la persona gran i les que comparteixen amb ella aquestes activitats. Són les tasques que la persona ha de fer cada dia per poder viure de forma autònoma en el seu ambient i es poden classificar segons el grau de complexitat o segons siguin habituals o no.

Si voleu accedir al artícle complert podeu fer-ho a partir d'aquest link:

http://www.infermeravirtual.com/cat/situacions_de_vida/vellesa#mancaautonomia

Escrit extret dInfermera Virtual


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari