Predictor de la malaltia d'Alzheimer
  17/07/2018

Predictor de la malaltia d'Alzheimer


El projecte exposa un model predictiu basat en un paradigma jeràrquiBayesià, on intenten predir l'aparició de la malaltia d'Alzheimer (MA) en una persona. Estima quina és aquesta probabilitat a partir de la recollida de diferents dades mèdiques personals i familiars.

Primer intenta deduir la probabilitat que té un individu de posseir els 2 al·lels de la Apolipoproteina E4 (APOE4), podem tenir des de cap o tenir un màxim de dos. Aquesta quantitat ens influencia en el risc de patir MA (a més al·lels més risc). També recullen dades personals i mèdiques per tenir en compte la influència dels factors de risc com la diabetis mellitus o l'escolarització.

Finalment, a l’hora de calcular-ho, apareix una taula amb els teus percentatges de risc pel que fa a la mitjana de la població de tenir 0, 1 o 2 al·lels de APOE4 i un gràfic on il·lustra el risc pel que fa a la mitjana poblacional de patir la malaltia d'Alzheimer en funció de l'edat.

 
Ús deixem l'enllaç a l'article per si ho voleu llegir sencer i el link per accedir a el “qüestionari” (http://www.alzheimerspredictor.com) que fa les estimacions; no té cost. La lectura dels resultats Principio del formularioés orientativa i no determinant. Les limitacions de l'estudi van ser aquestes segons comenten els autors:

 

-          Encara que compleixi tots els factors de risc i aparegui la probabilitat de tenir els dos al·lels e4 i per tant el programa indiqui que hi ha un 100% de probabilitat de l'aparició d'EA a una determinada edat, no s'ha de prendre de forma determinant; només son estimacions i probabilitats en base a alguns factors de risc. 

-          Només estima l'edat d'aparició de l'Alzheimer, no d'altres demències amb altres etiologies.

-          El diagnòstic de MA es solapa amb el d'altres demències i de vegades és complicat diferenciar-lo.

-          Aquest model no prediu l'aparició de la malaltia d'Alzheimer primerenca

Hane, F. Augusta, C. and Bai, O. (2018). A hierarchical Bayesian model to predict APOE4 genotype and the age od Alzheimer's disease onset. Plos One; Jul 12: 13 (7)


Comentaris
  • Judit - 31/07/2018 13:01

    Força interessant!

Deixa un comentari