Sessió 9 grup de families
  15/06/2018

Sessió 9 grup de families


LLEI DE DEPENDÈNCIA

A la darrera sessió del grup de famílies d'Avi Amunt i CR Amunt vam respondre algunes preguntes sobre la Llei de Dependència i les aplicacions pràctiques en els nostres centres. A continuació, algunes de les preguntes que vam respondre:

Quin és el procés de valoració?
El procés de valoració és molt senzill, una vegada es presenta tota la documentació requeriada es valora, comprova i s'introdueixen les dades a l'aplicatiu informàtic de la dependència. Aquesta documentació s'envia al servei de valoració de la dependència, s'estudia la sol·licitud, es prepara la valoració funcional i s'analitza l'informe de salut. Finalitzat aquest punt, contacten amb la persona sol·licitnt per acordar una visita de valoració al domicili. A partir de l'informe de valoració que realitzen després de la visita, el Consorci de Serveis Socials emetrà la resolució de grau de dependència.Quants graus de dependència existeixen?
Existeix un barem de valoració de la dependència (BVD) que distingeix 3 graus:
            1. Grau I: Dependència moderada
La persona necessita ajuda per realitz algunes activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia.
            2. Grau II: Dependència severa
La persona necessita ajuda per realitzar algunes activitats bàsiques de la vida diària, almenys dues o tres vegades al dia.
            3. Grau III: Gran dependència
La persona necessita ajuda freqüent per realitzar algunes activitats bàsiques de la vida diària, bastants vegades al dia.
Aquests graus no són definitius, sinó que es poden revisar segons el declivi d'autonomia de la persona.

Què és el PIA?
El programa individual d'atenció (PIA) és el document que determina les modalitats d'intervenció (serveis i/o prestació econòmica) més adequades a les necessitats de les persones reconegudes amb un grau de dependència.
El procés inicia amb la resolució de reconeixement de grau de dependència. La persona és citada per el/la treballador/a social de l'ajuntament i s'entrevista per conèixer les seves preferències quant a serveis i prestacions que contempla la Llei.
Alguns exemples:
Serveis: Atenció domiciliària, teleasistencia, centre de dia...
Prestacions: Prestació vinculada al centre de dia (PEV's), Prestació Cuidador/a no professional...

Què m'ofereixen els centres Amunt quan el meu familiar té reconegut un grau de dependència?
Els nostres centres són col·laboradors i acreditats per la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que CR Amunt i Avi Amunt (centres col·laboradors) ofereixen places col·laboradores que són subvencionades per la Generalitat, la persona beneficiària realitza un copagament i d'altra banda també ofereixen places privades amb l'avantatge de poder tramitar la prestació econòmica que ajuda a pagar el cost d'aquesta plaça. Neuro Amunt (centre acreditat) ofereix places privades amb el mateix avantatge de poder tramitar la prestació econòmica.