Beneficis del taller de cuina en geriatría
  30/04/2018

Beneficis del taller de cuina en geriatría


Amb l'envelliment i l'entrada en la tercera edat les persones majors, de vegades, sofreixen canvis en els seus hàbits, rutines i rols diaris, que afecten el seu acompliment i al seu estat d'ànim.

A causa de dificultats tant físiques com cognitives, l'autonomia en el desenvolupament de les activitats de la vida diària es veu afectada deixant pas a la reducció de tasques que sempre havien realitzat; tals com treballar, cuinar, gestionar tasques de la llar, manejar la cura d'ells mateixos i dels altres, etc. Afectant, conseqüentment, a un canvi en els seus rols diaris. Per això, i sobretot quan apareixen patologies degeneratives, és important treballar sobre la recuperació i/o estimulació d'aquestes tasques perdudes o en procés de pèrdua.

Una de les eines per fomentar aquesta estimulació és el taller de cuina. En aquests tallers treballem a través de les capacitats residuals que presenta la persona i les fomentem.
Aquests tallers consisteixen en dur a terme una recepta íntegrament, amb la preparació dels passos d'aquesta, l'elecció d'ingredients i execució.

Amb això, s'ajuda a fomentar l'autoestima i autorealització dels nostres usuaris. El seu desenvolupament reflecteix beneficis en la seva activació, les seves capacitats físiques i cognitives a l'hora de seqüenciar, planificar i realitzar la tasca de cuina. A més, ofereixen un sentiment d'empoderament, recuperant aquests rols perduts i afavorint a la seva autoestima.

Els beneficis que s'obtenen amb aquest taller són tant en l'àmbit cognitiu com en el físic, però sobretot emocional. El principal objectiu és fomentar la participació en les activitats instrumentals de la vida diària, el sentiment d'autorealització i la presa de decisions en l'execució de la tasca. Així com estimular la memòria, atenció i funcions executives amb la seqüenciació i categorització. Físicament, promoure l'activació de la motricitat gruixuda i fina i la coordinació. A més, s'ofereixen espais de diàleg i d'interacció social, on els usuaris poden donar les seves opinions i expressar les seves experiències vitals en relació a la tasca, que afavoreixen a la cooperació i les relacions amb la resta d'usuaris.

En definitiva, aquests tallers ofereixen als nostres majors sentiments de felicitat, motivació i empoderament, promovent sentiments d'orgull, esperança i alegria amb els resultats obtinguts.


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari