Consum de medicaments en persones institucionalitzades
  01/03/2018

Consum de medicaments en persones institucionalitzades


Durant el 2017, ACRA va desenvolupar un estudi amb l'objectiu d'implementar un sistema de seguiment per estudiar el perfil de consum de medicaments en una àmplia mostra de gent gran de diverses institucions, i així poder entendre l'impacte de la institucionalització en una residència sobre el perfil de consum de medicaments. A més, aquest sistema s'ha utilitzat també per identificar les característiques de procés de derivacions hospitalàries en situacions que requereixin atenció sanitària urgent. 

En total van participar 21 residències associades a ACRA. Després d'analitzar durant 12 mesos el consum de diferents fàrmacs comuns en la població gran, van observar que després d'1 any d'institucionalització hi ha una reducció mitjana del 6.2% de persones que prenen un medicament específic entre tots els fàrmacs estudiats i que, sobretot aquest resultat és rellevant per a fàrmacs que tenen a veure amb patologies relacionades amb factors nutricionals i hàbits de vida saludables. 


La disminució de consum observada en aquests casos apunta al fet que la institucionalització té un paper positiu en el control dels hàbits nutricionals de la gent gran, millorant-ho i, per tant, afavorint un control més precís del seu consum de fàrmacs i, en última instància, de la seva salut. 


En conclusió:

- Les dades apunten clarament que el procés d'institucionalització de la gent gran té un efecte positiu sobre el consum de medicaments, particularment entre aquells grups no polimedicats

- El consum es redueix en un 6% en total de fàrmacs, concentrat fonamentalment en aquells relacionats amb patologies en els quals els hàbits de vida saludables tenen un paper fonamental. 

-La disminució del consum de fàrmacs hipolipemiantesantidiabéticos i antihipertensivos suggeria que els canvis dels hàbits nutricionals associats a la institucionalització contribueixen a millorar la salut de les persones majors. 

- La institucionalització exerceix un efecte corrector sobre situacions se sobre indicació i sobre administració. 


Sobre la base dels resultats de l'estudi, creuen que és important i des dels Centres Amunt recolzem la idea, de crear una Central de Resultats en el sector de la dependència que ens permeti obtenir informació rellevant per a tots els agents implicats en l'atenció a la gent gran.


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari