Importància de les teràpies artístiques en pacients amb Alzheimer
  08/01/2018

Importància de les teràpies artístiques en pacients amb Alzheimer


La malaltia d'Alzheimer és la causa més comuna de demència degenerativa en les persones grans, els pacients perden la seva capacitat de pensar, entendre i comunicar-se, arribant fins i tot a perdre la seva identitat. En ocasions poden també patir canvis en la seva personalitat o presentar símptomes similars a la depressió.

Existeix evidència científica que afirma que l'ús de teràpies creatives ajuda en el tractament de pacients amb Alzheimer. S'ha trobat que fent que els pacients s'interessin en activitats desafiants com l'art, el cervell pot crear noves sinapsis, i per tant alentir el procés degeneratiu de la demència.

La realització d'activitats artístiques és un mètode d'intervenció cognitiva fonamental per a la rehabilitació i readaptació de les persones que pateixen demència. El treball amb activitats plàstiques afavoreix el manteniment de diferents capacitats com: l'atenció mantinguda, psicomotricitat fina, organització espacial, coordinació viso-manual, percepció i associació de formes i colors, figures i fons, així com l'autonomia, la relaxació i disminució de l'ansietat.

No obstant això, la creació artística ofereix més possibilitats, en general, sembla que art i emoció són dos conceptes indissociables.

Si s'entenen les arts plàstiques com un mitjà d'expressió i comunicació no verbal, el missatge només pot ser emès i rebut a través del cos i l'emoció. Ja que el raonament sembla quedar relegat a un segon pla i l'emocional cobra valor, el treball en art-teràpia amb persones que pateixen Alzheimer es presenta com una potent eina per facilitar la seva expressió, fomentar la comunicació no verbal amb el món extern, les habilitats socials, ajudar a estimular àrees cerebrals que encara estan funcionant bé, permet reminiscències o portar experiències passades al present, fomentar l'autonomia i presa de decisions i promou que les persones expressin les seves preferències i emocions.

L'enfocament de l'art teràpia que realitzem al nostre centre de dia Neuro Amunt, no només busca demostrar que les persones amb demència poden crear art, sinó que també és una manera d'involucrar a aquestes persones en les activitats diàries. Més encara, és la nostra forma de demostrar que la capacitat per expressar el seu esperit no ha desaparegut.

Ens centrem més en les habilitats que encara conserven i no tant en les quals han perdut i això resulta molt positiu per als pacients.

En definitiva, s'intenta comprendre si el taller d'art teràpia, com a espai flexible de sustentació i acompanyament, que es fonamenta en el procés artístic, permet un ressorgir de l'expressió i manteniment de la identitat de les persones que pateixen Alzheimer.


Sukaina Mohamed

Terapeuta Ocupacional

Centro de dia Neuro Amunt


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari