Teràpia assistida amb animals
  21/06/2017

Teràpia assistida amb animals


La Teràpia Assistida amb Animals (TAA) és una intervenció on l'element fonamental és l'ús d'animals, tant grans com petits, en la realització d'una teràpia. Aquests animals serveixen com a component mediador i afavoridor per aconseguir una correcta qualitat de vida de la persona.

Aquesta teràpia és una intervenció directa, amb objectius concrets i dissenyats prèviament, on participa un animal amb característiques i criteris específics. Es planteja com a sessions que es poden realitzar tant a nivell individual com a nivell grupal. En aquestes es donen situacions on es comparteixen experiències i sentiments que generen beneficis en la persona, proporcionant-los béns motivacionals, educatius, recreatius i/o terapèutics que ajuden a incrementar la seva qualitat de vida.

La planificació de les TAA s'organitza i dirigeix per un professional de la salut, coneixedor dels beneficis i de les tècniques adequades per a la seva realització. Aquest dirigirà en tot moment el transcurs de la sessió, creant així una relació a 3 entre l'animal, l'usuari i el terapeuta. És important destacar que aquesta teràpia sempre serà un complement a la intervenció que realitzi la persona, ja establerta per altres professionals, per millorar o mantenir les seves capacitats tant físiques, cognitives, socials i/o d'aprenentatge.

Un altre aspecte important a destacar, és la importància d'escollir un bon entorn de treball.

En aquest tipus de teràpies l'entorn es considera molt important atès que pot ser un element facilitador per aconseguir els objectius plantejats. Els entorns naturals, espais oberts i a “l’aire lliure”, així com llocs lluminosos i acollidors, ajuden a generar un ambient de confort i tranquil·litat que afavoreix el seu èxit.

És per això, que al centre de dia Avi Amunt, apostem per la realització d'aquest tipus de teràpies per a la millora dels nostres usuaris. La presència d'un animal, sobretot de gossos, als centres d'atenció a persones majors fomenta el benestar i confort dels nostres majors. L'animal és clau en la intervenció a realitzar, ja que té un gran factor emocional i motivacional. Això fomenta la creació d'un vincle i/o relació amb les persones malaltes, beneficiant la realització de la teràpia que es duu a terme. A través del contacte amb l'animal es millora el seu estat d'ànim, la tranquil·litat, les relacions interpersonals i socials dels usuaris, i s'estimulen capacitats cognitives, físiques i sensorials. A més, la presència d'aquests animals aporta a les persones amb demència un sentiment d'autoestima i auto-realització a través de recuperar rols tals com el de cuidador.

Així doncs, la presència d'un animal proporciona canvis positius en tots els usuaris, promovent la curiositat i atenció en l'activitat i fomentant la participació plena. La interacció amb l'animal genera sensació de felicitat i confort, a més d'un canvi positiu en la rutina diària de la persona.


Esther Escorihuela 

Terapeuta Ocupacional

Centres Amunt 

Tl. 93 455 86 30 / 93 433 13 17 


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari