Estimulació cognitiva en l'atenció centrada en la persona
  01/03/2022

Estimulació cognitiva en l'atenció centrada en la persona


Com es treballa l'estimulació cognitiva en els Centres Amunt?

L'estimulació cognitiva en els centres de dia consisteix a treballar la cognició i mantenir les capacitats preservades. També, s'han d'englobar totes les àrees de la persona: cognitiva, emocional i física. Ja que, totes estan interconnectades i per això cal estimular des d'una visió holística.

El nostre equip dissenya i actualitza mensualment el pla d'activitats. Això es fa amb la finalitat de poder oferir una gran varietat d'exercicis que s'adaptin a les diferents necessitats dels nostres usuaris. Per aquesta raó, treballem en referència a tres dimensions.


Àrea cognitiva

En les activitats cognitives utilitzem diferents recursos per a treballar la cognició de manera amena i divertida. Per exemple, posem en pràctica la memòria amb fitxes convencionals, tallers grupals, escenes de teatre, tallers de cuina, etc.

Certament, una eina que és de gran utilitat per a nosaltres són els programes informatitzats com la plataforma NeuronUP. També, aquests programes els estimulen alhora que es diverteixen. Així mateix, les noves tecnologies són un instrument que ens ajuda i facilita en la planificació de les activitats i la seva organització.


Àrea emocional
Les activitats emocionals es poden dividir principalment en dos blocs. Primer, la presa de consciència emocional i, en segon lloc, el gaudi de l'emoció in situ.

Les primeres es reflecteixen en el nostre pla d'activitats com “Emotion”. Aquestes, consisteixen a treballar les diferents emocions que podem experimentar. Per exemple: el desig, la tristesa, l'amor, etc. Així mateix, identificar-les, descriure-les i experimentar-les permeten l'expressió d'aquestes. Per consegüent, es produeix un efecte alliberador que ajuda tant a nivell individual com a la cohesió del grup.

De la mateixa manera, existeixen activitats que ens permeten sentir i recordar moments passats significatius de la nostra història de vida. Per exemple, la musicoteràpia, la teràpia assistida amb animals i les activitats intergeneracionals. És clar, sentir és un element vital per a tot ésser humà, ja que, ens ancora a la vida.


Àrea física
Un altre dels nostres pilars fonamentals és l'exercici físic. Per a nosaltres, és important mantenir una bona salut física enfocant-nos en l'activitat de “gimnàstica grupal”. Aquesta ens permet estimular la circulació i augmentar el to muscular. Resulta de vital importància en la reducció del risc de caigudes i la potenciació de l'autonomia física.

Igualment, dins del manteniment físic, també ens agrada gaudir de passejos pel barri. En aquests, estimulem tant les capacitats físiques com la socialització entre usuaris.L'estimulació cognitiva en els Centres Amunt amb NeuronUP
En concret, NeuronUP ens ofereix la possibilitat de planificar la intervenció. S'aconsegueix a través de sessions i programes que poden ser aplicats de manera grupal i/o individual. Certament, aquests programes ens ofereixen la facilitat d'establir mensualment les activitats que volem treballar cada dia dins del centre i fins i tot en el domicili.

A més, gràcies als diferents tipus d'activitats d'estimulació cognitiva que presenta la plataforma, podem treballar totes les funcions cognitives. Això s'emporta acabo d'una forma més específica o a través del joc i/o simulacions de situacions quotidianes.

D'altra banda, també ens proporciona materials alternatius per a afavorir la intervenció amb tot tipus d'usuaris. També, per a aquells amb una deterioració més avançada, disposa de materials com ara bancs d'imatges i sons de tota mena, englobant els diferents escenaris i situacions de la vida diària.


Conclusions

En Centres Amunt, treballem per a dur a terme activitats d'estimulació cognitiva centrades en la persona a través d'activitats com les de NeuronUP.

Així mateix, a part de les activitats planificades diàriament, hem creat uns espais relacionals i experiencials que se sumen a les dimensions comentades: excursions, activitats amb entitats del barri i intercanvi cultural amb els practicum-*erasmus.

Per consegüent, la nostra intenció és generar una rutina diària per a la persona, adaptada al 100% a ella, on pugui experimentar al màxim les seves àrees ocupacionals a través de compartir, gaudir i divertir-se.

Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari