Restrenyiment
  24/10/2019

Restrenyiment


La femta sol ser dura i seca, i s’acumula al còlon descendent. Si li provoca molèsties i és conscient del problema, la persona es queixa i està preocupada. És una síndrome comuna en la vellesa. El restrenyiment pot ser agut, quan es presenta com a símptoma d’una obstrucció intestinal aguda, i crònic.

Les persones que tenen més risc de tenir-ne de manera crònica són les que pateixen immobilitat, prenen medicaments que poden produir restrenyiment, tenen una aportació insuficient de líquids i fibra de la dieta, tenen malalties del sistema nerviós central, tenen estrès emocional, etc. La complicació més important és la impactació fecal o fecaloma, que produeix malestar i ansietat. El fecaloma és l’acumulació de femta dura i compacta que la persona no pot expulsar per ella mateixa, i necessita ajuda per fer-ho. La femta s’extreu amb ènemes i manualment.

És important prevenir el restrenyiment, i quan n’hi ha prevenir-ne les complicacions. La persona ha de poder evacuar sense dificultat i al ritme que correspon a la seva normalitat (perquè el ritme d’evacuació varia d’una persona a una altra). Menjar aliments rics en fibra, hidratar-se correctament, fer exercici i rebre massatges abdominals o altres teràpies complementàries com la reflexoteràpia, i, si cal, prendre la medicació adequada al tipus de restrenyiment, poden ser solucions al problema.


La informació ha sigut extreta del següent enllaç:

http://www.infermeravirtual.com/cat/situacions_de_vida/vellesa#restrenyiment


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari