Integritat cutània. Prevenció de la lesió per pressió
  18/10/2019

Integritat cutània. Prevenció de la lesió per pressió


Les lesions per pressió (LPP), són lesions de la pell que es produeixen a les zones de pressió quan s'està en una postura mantinguda i per la fricció contra la superfície del llit o cadira.

El risc és major amb persones d'edat avançada, amb pacients amb mobilitat disminuïda i malalties cròniques.

 

És important fer una correcta prevenció i que el cuidador faci una valoració continua del risc de lesió, per així millorar la seva recuperació i reduir les possibles complicacions.

Hem de fer especial seguiment en les zones amb  prominències òsies (taló, sacra, trocànter, genolls, colze),  en els plecs i en zones exposades a la humitat.

 

Com prevenir les lesions:

 

       •       El cuidador, cada dia, ha de revisar la pell de la persona depenent, observant si apareixen vermellors, irritacions o excessiva pal·lidesa

       Realitzar la higiene amb sabons neutres, aclarir i assecar sense arrossegar.

        Aplicar una  bona hidratació, utilitzar àcids grassos hiperoxigenats segons les necessitats (olis, emulsions). La roba ha de ser còmoda i adequada.

       És important pendre una dieta equilibrada i una correcta ingesta hídrica diària.

       Fomentar l'activitat física, ja sigui realitzant mobilització passiva/activa.Es realitzaran canvis posturals cada 2 hores.

  S'utilitzaran  superfícies de prevenció si és necessari ( Matalàs antiescares, taloneres...), si és precís es posaran apòsits de protecció. En aquest cas sempre supervisat per un equip sanitari. 

        En cas d'incontinència, s'han de realitzar revisions freqüents del bolquer per evitar l'exposició a la humitat. Sempre mantenir la zona ben seca i aplicar cremes d'òxid de zinc ( Pasta Lassar) si és precís en cas de roçaments.

 Si sorgeix un signe d'alerta, posar-se en contacte amb el professional sanitari perquè pugui valorar i indicar, si fos necessari, les cures específiques a realitzar.


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari