Destruir els estereotips
  04/10/2019

Destruir els estereotips


"Comunament, tots valorem i respectem a les persones grans que estimem o a les quals coneixem bé. Malgrat això, les nostres actituds cap a altres ancians en la societat en general poden ser diferents.

En moltes societats tradicionals, les persones d'edat són respectades com «els nostres grans». Però en d'altres, les dones i els homes d'edat poden ser menys respectats. La marginació pot ser estructural, per exemple mitjançant la imposició d'edats obligatòries per a la jubilació, o informal, com quan es considera que les persones grans són menys vigoroses i menys útils als ulls d'un possible ocupador.

Actituds com aquestes són exemples del prejudici per motius d'edat, segons el qual es creen estereotips entorn de certes persones o grups a causa de la seva edat, o directament els hi discrimina. A l'empara d'aquests prejudicis s'arriba a representar a les persones grans com a fràgils, «antiquades», incapacitades per al treball, febles, de reaccions lentes, discapacitades o de pla incapaços. Aquest prejudici separa a la societat en joves i vells.

A conseqüència d'aquests estereotips, les persones grans poden veure's privades de participar plenament en activitats socials, polítiques, econòmiques, culturals, espirituals, cíviques i de molts altres tipus. Els joves poden a vegades influir en aquestes decisions per les actituds que adopten cap a les persones grans o fins i tot erigint barreres a la participació d'aquestes.

A més, aquests estereotips poden impedir-nos fer front als problemes de l'envelliment de la població perquè determinen que no formulem les preguntes exactes o que no trobem solucions imaginatives."

https://www.who.int/ageing/about/fighting_stereotypes/es/


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari