La llar en la tercera edat
  04/07/2019

La llar en la tercera edat


Quan envellim, el nostre acompliment es pot veure condicionat per una davallada en les capacitats tant físiques com cognitives, fent que el nostre entorn, abans favorable i accessible, es converteixi en un lloc replet d'obstacles que no ens permeten viure amb facilitat. A més, en moltes ocasions, les malalties degeneratives, tals com la demència, provoquen gran desorientació en les persones que la pateixen, provocant la incapacitat de reconèixer les seves llars com a pròpies. Això genera malestar, baixa activitat, baixa autoestima i canvis en la conducta.

Per evitar el màxim possible aquestes pèrdues i afectacions en la persona, és important adaptar el seu entorn. Utilitzant eines de convivència tals com determinar rutines estables, simplificar les tasques i aprofitar habilitats de la persona, mantenim la seva independència i dignitat i afavorim el seu benestar i tranquil·litat. Així mateix, podem adequar l'entorn físic i estructural, per afavorir un major acompliment ocupacional, amb modificacions ambientals. Aquests canvis hauran de promoure la seguretat de la persona, evitant que siguin dràstics, fent-los de forma gradual i d'acord les necessitats de cadascú. Oferint facilitadors (productes de suport) per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària (vestit, higiene personal, bany, alimentació, etc.) podrem ajudar la comoditat i independència.

D'altra banda, és important senyalitzar de manera clara les diferents estances, sigui amb paraules i/ o dibuixos. L'entorn sempre ha de ser senzill, segur i facilitar l'autonomia.

En alguns casos, s'haurà d'evitar l'entrada a estances que suposin un perill per a la persona (per exemple la cuina). Evitar, també, l'ús de mobiliari perillós (catifes o mobles punxeguts) tenir un entorn amb sorolls distorsionadors o tonalitats estridents, etc.

 

Així doncs, la reducció de factors de risc entre molts altres, afavoriran a un estat de benestar i seguretat de la persona dins del seu domicili.


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari