LATE
  28/06/2019

LATE


Amb el pas dels anys aconseguim eradicar diferents malalties o almenys trobar la cura, però d'altra banda apareixen noves.

Les persones amb edat avançada tenen més risc de patir demència causada per alguna malaltia, com pot ser l'Alzheimer, el Parkinson, els Cossos de Lewy… malalties neurodegeneratives per a les quals actualment, no existeix cura.

Recentment s'ha descrit una nova entitat patològica, LATE, que s'assembla a la malaltia d'Alzheimer, sobretot en els símptomes tardans. LATE són les sigles de la Limbic-*predominant age-*related TDP-43 encephalopathy, es tracta doncs d'una proteinopatía associada a una síndrome de demència amnèsica que simula la demència de tipus Alzheimer en estudis d'autòpsia retrospectiva. Generalment afecta a subjectes grans. Una recomanació clau va ser l'avaluació de rutina de l'autòpsia i la classificació de LATE, on van descobrir que la malaltia estava present en >un 20% dels majors de 80 anys.

Els investigadors suggereixen que el diagnòstic d'autòpsia es realitzi en tres etapes, d'acord amb la ubicació del TDP-43 en el cervell:

-              Estadi 1: només en amígdala

-              Estadi 2: + hipocamp

-              Estadi 3: + circumvolució frontal mitjana

La patologia de l'esclerosi hipocampal pot observar-se, però no és suficient ni necessària per al diagnòstic de LATE.

L'impacte general en la salut pública de LATE és del mateix ordre de magnitud que els canvis neuropatológicos de la malaltia d'Alzheimer; les malalties solen ser comórbidas, però la patologia més greu varia molt entre els individus.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31039256


Comentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari