Memantina sola o combinada?
  04/04/2019

Memantina sola o combinada?


El passat 20 de Març de 2019 es va publicar una revisió sistemàtica sobre els beneficis de la Memantina en persones que pateixen la malaltia d'Alzheimer (MA). L'objectiu de l'article era determinar l'eficàcia i seguretat de la memantina en persones amb demència i avaluar si aquesta aporta beneficis per a les persones que ja prenen inhibidors de la acetilcolinesterasa, és a dir, si donant els dos medicaments junts funcionen millor que només els anticolinesteràsics.

La revisió sistemàtica va recollir diversos estudis amb un disseny sofisticat com els assajos controlats aleatoritzats. Els resultats principals van ser:

-          La memantina té un efecte beneficiós petit en persones amb MA moderada-greu. El benefici afecta al pensament, a l'habilitat de dur a terme les activitats de la vida diària, i a la severitat dels problemes de conducta i de l'estat d'ànim. En general, es tolera bé en els estadis de moderat a sever MA, però pot causar mareig en algunes de les persones que la prenen.

-          Un altre resultat important és que quan s'afegeix la memantina a la pauta del tractament anticolinesteràsic, també produeix menys deterioració que el placebo.

-          Tot i així, en les persones amb EA lleu, la memantina probablement no és millor que el placebo. (Això és principalment evidència de qualitat moderada).

-          En la demència vascular, 2 dels estudis revisats, indicaven que probablement hi ha un benefici petit en les dificultats de pensament, conducta i estat d'ànim, i també menys agitació quan s'administra memantina comparat amb el placebo. (Això és de moderada a baixa qualitat de l'evidència).


A partir d'aquests resultats, els autors conclouen:

-          Hi han diferències importants en l'eficàcia de la memantina en la malaltia d'Alzheimer lleu en comparació amb estadis més greus. Van veure que hi ha un petit benefici clínic de la memantina en les persones amb MA de moderada a greu, que es produeix independentment de si també estan prenent un anticolinesterásic, però no van observar cap benefici en les persones amb MA lleu.

-          L'heterogeneïtat clínica en la MA fa improbable que un únic fàrmac tingui un efecte gran, i significa que el tractament farmacològic òptim pot involucrar múltiples medicaments, cadascun amb una grandària d'efecte que pot ser menor que la diferència mínima clínicament important.

-          Es necessita un assaig definitiu de llarga durada en MA lleu per a establir si començar amb memantina abans seria beneficiós a llarg termini i segur: en l'actualitat, l'evidència està en contra, malgrat ser una pràctica comuna. Es necessita un assaig de llarga durada en la MA de moderada a greu per a establir si el benefici persisteix més enllà de sis mesos.

https://www.cochrane.org/CD003154/DEMENTIA_memantine-treatment-dementiaComentaris
  • No hi ha comentaris.
Deixa un comentari