A través de les activitats cognitives busquem potenciar i/o mantenir les capacitats psíquiques dels nostres usuaris. Aquestes capacitats poden veure's afectades o estar en risc d'afectació a causa de l'edat o de malalties degeneratives. Treballem amb la intenció de mantenir l'autonomia dels nostres majors a través d'estimular l'orientació, el llenguatge, l'atenció i la memòria, entre altres funcions cognitives. Per això, realitzem intervencions específiques segons el nivell cognitiu en el qual es troben els nostres usuaris.

  • Taller de memòria: Taller específic en el qual es treballa la memòria com a objectiu principal. S'utilitzen ajudes que afavoreixen la memorització, així com estratègies mnemotècniques com la repetició, la capacitat organitzativa o la imaginació. Les persones grans mantenen la capacitat d'aprendre, però necessiten més temps per fixar aquesta informació. Aquests tallers els realitzem tant de forma individual com en grups.
  • Estimulació cognitiva: Activitat on s'abasteixen diferents aspectes de les funcions cognitives de les persones que es troben en un estat lleu-moderat de deteriorament cognitiu. En aquests tallers fem un treball més específic de les dificultats de comunicació, especialment l'expressió del llenguatge.
  • Estimulació sensorial: Teràpia on s'exerciten les capacitats sensorials (sentits) d'aquells usuaris que es troben en un nivell avançat de la demència. El nostre objectiu és trencar amb l'aïllament i l'apatia que poden sentir aquests pacients i fomentar el contacte amb la realitat i el seu entorn.
  • Teràpia d'Orientació a la Realitat (TOR): Teràpia enfocada a mantenir a l'usuari orientat en les 3 esferes (temps, espai i persona), en aquesta activitat fomentem la seva vinculació en el seu entorn social immediat a través d'exercicis tals com la lectura diària de la premsa, col·loquis, debats de temes d'actualitat, etc. Creiem que l'orientació de l'usuari és de vital importància per afavorir el seu estat cognitiu, d'ànim i la seva autoestima.
  • Entrenament Cognitiu amb Noves Tecnologies: Aquesta activitat va dirigida a persones amb una demència lleu-moderada (independentment de no haver exercit el maneig d'un ordinador prèviament), consisteix en la pauta d'exercicis adaptats a la situació de la persona, els quals s'adeqüen en funció del progrés de l'usuari. Aquesta activitat s'aplica de manera individual i en grups reduïts a partir del programa Neuron Up.
  • Taller de reminiscència: Intervenció dedicada a mantenir la identitat dels nostres usuaris, mitjançant l'activació o evocació de records propis/personals positius i plaents per a ells. Establim sessions mitjançant material auditiu, visual i/o oral que els evoquen a temps passats i que els vinculen amb el present a partir del programa REMI.
  • Activitats Cognitives
  • Activitats Cognitives 2
  • Activitats Cognitives 3